Przejdź do treści

Twoje zdrowie jest wyraźnie numerem 1.

Wysyłka do godziny 22:00 każdy dzień roboczy.

  Prywatność

  O Twojej prywatności. I jak poważnie to traktujemy.

  Wyraźnie bardzo dba o Twoją prywatność. Dlatego przetwarzamy tylko te dane, które są nam potrzebne do (ulepszenia) naszych usług, a informacje, które zebraliśmy na temat Ciebie i Twojego korzystania z naszych usług, traktujemy ostrożnie. Nigdy nie udostępniamy Twoich danych podmiotom trzecim w celach komercyjnych.

  Niniejsza polityka prywatności dotyczy korzystania z serwisu i usług świadczonych przez Clear.eu. Datą wejścia w życie niniejszego Regulaminu jest dzień 1 listopada 2022 r. – wraz z publikacją nowej wersji wygasa ważność wszystkich poprzednich wersji. Niniejsza polityka prywatności opisuje, jakie informacje o Tobie zbieramy, do czego te informacje są wykorzystywane i komu oraz na jakich warunkach mogą być udostępniane osobom trzecim. Wyjaśniamy również, w jaki sposób przechowujemy Twoje dane, jak chronimy Twoje dane przed niewłaściwym wykorzystaniem i jakie masz prawa w odniesieniu do danych osobowych, które nam przekazujesz. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej polityki prywatności, skontaktuj się z nami.

  O przetwarzaniu danych

  Poniżej możesz przeczytać, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane, gdzie je przechowujemy, jakich technik bezpieczeństwa używamy oraz komu można uzyskać dostęp do danych.

  Oprogramowanie sklepu internetowego

  Shopify Nasz sklep internetowy został opracowany przy użyciu oprogramowania firmy Shopify. Dane osobowe, które nam udostępniasz w ramach naszych usług, będą udostępniane tej stronie. Shopify ma dostęp do Twoich danych, aby zapewnić nam wsparcie (techniczne) – nigdy nie wykorzysta Twoich danych w żadnym innym celu. Na podstawie umowy, którą z nimi zawarliśmy, Shopify ma obowiązek podjąć odpowiednie środki bezpieczeństwa. Te środki bezpieczeństwa obejmują stosowanie szyfrowania SSL i politykę silnych haseł. Shopify wykorzystuje pliki cookie do gromadzenia informacji technicznych dotyczących korzystania przez Ciebie z oprogramowania — nie są gromadzone i/lub przechowywane żadne dane osobowe. Shopify zastrzega sobie prawo do udostępniania zebranych danych w ramach własnej grupy korporacyjnej w celu dalszego ulepszania swoich usług. 

  Listy e-mailowe i mailingowe

  Klaviyo Nasza witryna korzysta z Klaviyo, zewnętrznego dostawcy, który obsługuje ruch e-mailowy pochodzący z naszej witryny i wysyłanie biuletynów. Praktycznie wszystkie wiadomości e-mail z potwierdzeniem, które otrzymujesz z naszej witryny internetowej i formularzy internetowych, są wysyłane za pośrednictwem serwerów Klaviyo — inne wiadomości e-mail przechodzą przez serwery Shopify. Klaviyo nigdy nie użyje Twojego imienia i adresu e-mail do własnych celów. Na dole każdej wiadomości e-mail wysyłanej automatycznie za pośrednictwem naszej witryny znajduje się link „Anuluj subskrypcję”. Jeśli to klikniesz, nie będziesz już otrzymywać od nas wiadomości e-mail. Może to jednak spowodować ograniczenie funkcjonalności naszej strony internetowej. Twoje dane osobowe są bezpiecznie przechowywane przez Klaviyo. Klaviyo wykorzystuje pliki cookie i inne technologie internetowe, które zapewniają wgląd w to, czy wiadomości e-mail są otwierane i czytane. Klaviyo zastrzega sobie prawo do wykorzystania Twoich danych w celu dalszego udoskonalania serwisu oraz udostępniania informacji podmiotom trzecim.

  Procesory płatności 

  Stripe (Shopify Payments) Do obsługi (części) płatności w naszym sklepie internetowym korzystamy z platformy Stripe. Stripe przetwarza Twoje imię i nazwisko, adres i miejsce zamieszkania oraz dane dotyczące płatności, takie jak numer konta bankowego lub karty kredytowej. Stripe posiada odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane osobowe. Stripe zastrzega sobie prawo do wykorzystania Twoich danych w celu dalszego udoskonalania usług oraz do udostępniania (anonimowych) danych podmiotom trzecim. Wszystkie powyższe gwarancje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych dotyczą również tych części usług Stripe, do których korzystania korzystają strony trzecie. Stripe nie przechowuje Twoich danych dłużej, niż jest to dozwolone w ramach ustawowych terminów.

  Mollie Do obsługi (części) płatności w naszym sklepie internetowym korzystamy z platformy Mollie. Mollie przetwarza Twoje imię i nazwisko, adres i miejsce zamieszkania oraz dane dotyczące płatności, takie jak numer konta bankowego lub karty kredytowej. Mollie podjęła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich danych osobowych. Mollie zastrzega sobie prawo do wykorzystania Twoich danych w celu dalszego udoskonalania swoich usług oraz udostępniania (anonimowych) danych podmiotom trzecim. Wszystkie powyższe gwarancje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych dotyczą również tych części usług Mollie, do realizacji których Mollie angażuje strony trzecie. Mollie nie będzie przechowywać Twoich danych dłużej, niż jest to dozwolone na mocy warunków prawnych.

  PayPal Do obsługi (części) płatności w naszym sklepie korzystamy z platformy PayPal. PayPal przetwarza Twoje imię i nazwisko, adres i miejsce zamieszkania oraz informacje dotyczące płatności, takie jak numer konta bankowego lub karty kredytowej. PayPal podjął odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich danych osobowych. PayPal zastrzega sobie prawo do wykorzystania Twoich danych w celu dalszego ulepszania swoich usług oraz do udostępniania (anonimowych) danych stronom trzecim w ramach tego procesu. Wszystkie powyższe gwarancje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych mają zastosowanie również do tych części usług PayPal, do realizacji których korzystają oni z usług osób trzecich. PayPal nie będzie przechowywać Twoich danych dłużej niż pozwalają na to przepisy prawa.

  Klarna Do obsługi (części) płatności w naszym sklepie internetowym korzystamy z platformy Klarna. Klarna przetwarza Twoje imię i nazwisko, adres i dane dotyczące miejsca zamieszkania oraz dane dotyczące płatności, takie jak numer konta bankowego lub karty kredytowej. Klarna posiada odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane osobowe. Klarna zastrzega sobie prawo do wykorzystania Twoich danych w celu dalszego udoskonalenia usługi i w ramach tych (anonimowych) danych do udostępnienia osobom trzecim. Wszystkie powyższe gwarancje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych dotyczą również tych części usług Klarna, do których korzystania korzystają strony trzecie. Klarna nie będzie przechowywać Twoich danych dłużej, niż jest to dozwolone w okresach ustawowych. 

  Wysyłka i logistyka

  PostNL i DHL Kiedy składasz u nas zamówienie, naszym zadaniem jest dostarczenie Twojej paczki do Ciebie. Do realizacji dostaw korzystamy z usług PostNL i DHL. Dlatego konieczne jest, abyśmy udostępnili Twoje imię i nazwisko, adres i miejsce zamieszkania tym trzem stronom. Dane te wykorzystują wyłącznie w celu realizacji umowy. Jeśli PostNL lub DHL zaangażuje podwykonawców, udostępnią oni również Twoje dane tym stronom.

  Fakturowanie i księgowość

  ENTRPNR i Yuki Do prowadzenia dokumentacji i księgowości korzystamy z usług ENTRPNR i Yuki. Udostępniamy dane dotyczące Twojego imienia i nazwiska, adresu i miejsca zamieszkania oraz szczegóły dotyczące Twojego zamówienia. Dane te wykorzystywane są w celu administrowania fakturami sprzedażowymi. Twoje dane osobowe są przesyłane i przechowywane w sposób bezpieczny – ENTRPNR i Yuki podjęły odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane przed utratą i nieuprawnionym wykorzystaniem. ENTRPNR i Yuki są zobowiązane do zachowania poufności i będą traktować Twoje dane poufnie. ENTRPNR i Yuki nie będą wykorzystywać Twoich danych osobowych do celów innych niż opisane powyżej.

  Cel przetwarzania danych

  Ogólny cel przetwarzania
  Twoje dane wykorzystujemy wyłącznie w celu świadczenia naszych usług. Oznacza to, że cel przetwarzania jest zawsze bezpośrednio związany ze złożonym przez Ciebie zamówieniem. Nie wykorzystujemy Twoich danych do celów marketingu (ukierunkowanego). Jeśli udostępnisz nam informacje, a my wykorzystamy je – inaczej niż na Twoją prośbę – do skontaktowania się z Tobą w późniejszym terminie, poprosimy Cię o wyraźną zgodę. Twoje dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim w celach innych niż wypełnienie obowiązków księgowych i administracyjnych. Wszystkie te osoby trzecie są zobowiązane do zachowania poufności na mocy umowy między nimi a nami lub przysięgi lub zobowiązania prawnego.

  Dane zbierane automatycznie
  Dane zbierane automatycznie przez naszą stronę internetową są przetwarzane w celu dalszego udoskonalania naszych usług. Dane te (np. adres IP, przeglądarka internetowa i system operacyjny) nie stanowią danych osobowych.

  Współpraca przy dochodzeniach skarbowych i karnych
  W odpowiednich przypadkach firma Clearly może być prawnie zobowiązana do udostępnienia Twoich danych w związku z dochodzeniami rządowymi lub dochodzeniami karnymi. W takiej sytuacji jesteśmy zmuszeni udostępnić Twoje dane, jednak będziemy się temu przeciwstawiać w ramach możliwości, jakie daje nam prawo.

  Okresy przechowywania
  Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak długo jesteś naszym klientem. Oznacza to, że będziemy przechowywać Twój profil klienta do czasu, aż wskażesz, że nie chcesz już korzystać z naszych usług. Jeśli nam to wskażesz, zinterpretujemy to również jako prośbę o zapomnienie. Ze względu na obowiązujące obowiązki administracyjne musimy przechowywać faktury zawierające Twoje dane (osobowe) – dlatego będziemy przechowywać te dane tak długo, jak upłynie odpowiedni okres. Jednakże pracownicy nie mają już dostępu do Twojego profilu klienta i dokumentów, które stworzyliśmy w odpowiedzi na Twoje polecenia.

  Twoje prawa
  Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem holenderskim i europejskim, jako osoba, której dane dotyczą, masz pewne prawa w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez nas lub w naszym imieniu. Poniżej wyjaśniamy, jakie to prawa i w jaki sposób możesz się na nie powołać. Co do zasady, aby zapobiec nadużyciom, wysyłamy kopie i kopie Twoich danych wyłącznie na Twój już znany nam adres e-mail. Jeśli chcesz otrzymać dane na inny adres e-mail lub np. pocztą, poprosimy Cię o podanie swojej tożsamości. Prowadzimy ewidencję zrealizowanych żądań – w przypadku zapomnienia żądań administrujemy danymi zanonimizowanymi. Otrzymasz wszystkie kopie i transkrypcje danych w formacie danych do odczytu maszynowego używanym w naszych systemach. Masz prawo w każdej chwili złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli podejrzewasz, że wykorzystujemy Twoje dane osobowe w sposób nieprawidłowy.

  Prawo do inspekcji
  Zawsze masz prawo wglądu w dane, które przetwarzamy (lub które przetworzyliśmy) i które dotyczą Twojej osoby lub które można powiązać z Tobą. Możesz zgłosić to do nas z żądaniem, a odpowiedź na to żądanie otrzymasz w ciągu 5 dni roboczych. Jeżeli Twoja prośba zostanie uwzględniona, prześlemy Ci kopię wszystkich danych wraz z zestawieniem podmiotów przetwarzających te dane, z podaniem kategorii, w ramach której przechowujemy te dane, na znany nam adres e-mail.

  Prawo do sprostowania
  Zawsze masz prawo do sprostowania danych, które przetwarzamy (lub przetworzyliśmy), które dotyczą Twojej osoby lub które można powiązać z Tobą. Możesz zgłosić tę prośbę do naszego zespołu, a odpowiedź na tę prośbę otrzymasz w ciągu 5 dni roboczych. W przypadku uwzględnienia Twojej prośby prześlemy Ci na znany nam adres e-mail potwierdzenie zmiany danych.

  Prawo do ograniczenia przetwarzania
  Zawsze masz prawo ograniczyć zakres danych, które przetwarzamy (lub które przetworzyliśmy), które dotyczą Twojej osoby lub które można z Tobą powiązać. Możesz zwrócić się w tej sprawie do naszego zespołu. Odpowiedź na Twoją prośbę otrzymasz w ciągu 5 dni roboczych. W przypadku uwzględnienia Twojej prośby prześlemy Ci na znany nam adres e-mail potwierdzenie, że dane nie będą już przetwarzane do czasu odwołania przez Ciebie ograniczenia.

  Prawo do przenoszenia
  Zawsze masz prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy (lub które przetworzyliśmy), a które odnoszą się do Twojej osoby lub które można powiązać z Tobą, zostały wykonane przez inną stronę. Możesz zwrócić się w tej sprawie do naszego zespołu. Odpowiedź na Twoją prośbę otrzymasz w ciągu 5 dni roboczych. Jeżeli Twoja prośba zostanie uwzględniona, wyślemy Ci na znany nam adres e-mail kopie lub transkrypcje wszystkich danych o Tobie, które przetworzyliśmy lub które zostały przetworzone w naszym imieniu przez inne podmioty przetwarzające lub strony trzecie. W takim przypadku najprawdopodobniej nie będziemy już mogli kontynuować świadczenia naszych usług, ponieważ nie będzie już można zagwarantować bezpiecznego połączenia plików danych.

  Prawo do sprzeciwu i inne prawa
  W stosownych przypadkach masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez Clearly lub w jej imieniu. Jeżeli zgłosisz sprzeciw, niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania danych do czasu rozpatrzenia Twojego sprzeciwu. Jeżeli Twój sprzeciw będzie zasadny, udostępnimy Ci kopie i/lub kopie danych, które przetwarzamy (lub które przetworzyliśmy), a następnie trwale zaprzestaniemy ich przetwarzania.

  Masz również prawo nie być poddawanym zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w indywidualnych przypadkach lub profilowaniu. Nie przetwarzamy Twoich danych w sposób, w jaki obowiązywałoby to prawo. Jeśli uważasz, że tak, skontaktuj się z naszym zespołem.

  Ciasteczka 

  Google Analytics Za pośrednictwem naszej witryny internetowej umieszczane są pliki cookies amerykańskiej firmy Google w ramach usługi „Analytics”. Korzystamy z tej usługi w celu śledzenia i otrzymywania raportów na temat sposobu, w jaki odwiedzający korzystają ze strony internetowej. Podmiot przetwarzający może być zobowiązany na mocy obowiązujących przepisów prawa i regulacji do zapewnienia dostępu do tych danych. Zbieramy informacje o Twoim zachowaniu podczas surfowania i udostępniamy je Google. Google może interpretować te informacje w połączeniu z innymi zbiorami danych i w ten sposób śledzić Twoje ruchy w Internecie. Google wykorzystuje te informacje, aby oferować między innymi ukierunkowane reklamy (Adwords) oraz inne usługi i produkty Google.

  Pliki cookie stron trzecich Jeżeli oprogramowanie stron trzecich wykorzystuje pliki cookie, jest to określone w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

  Zmiany w polityce prywatności

  Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszej polityki prywatności w dowolnym momencie. Jednak zawsze znajdziesz najnowszą wersję na tej stronie. Jeżeli nowa polityka prywatności będzie miała wpływ na sposób, w jaki przetwarzamy już zebrane o Tobie dane, poinformujemy Cię o tym drogą mailową.

  Szczegóły kontaktu

  Oczywiście, van Clearly B.V.
  Niemcylaan 20
  1966 XB Heemskerk
  Holandia 

  E-mail: contact@clearly.eu

  Wyraźnie